ข่าว:

Dashboard > My Dashboard

  • เบี้ยสุทธิ ฿ 0.00
  • เบี้ยรวม ฿ 0.00
คำเตือน
หน่วยขายกรมธรรม์ พรบ.ทุกจุด
การออกกรมธรรม์ พรบ. ที่ลูกค้าขอคุ้มครองวันที่ล่วงหน้าต้อง ให้ลูกค้าเซ็นต์รับรองการคุ้มครองทุกครั้ง
เนื่องจากบริษัทฯ จะยึดวันที่เริ่มคุ้มครองเป็นหลัก หากมีการเกิดอุบัติเหตุก่อนวันคุ้มครองท่านต้องรับผิดชอบค่าเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด

แสดงรายการขายประจำวัน

แสดงรายการขายประจำวัน

test

การใช้งาน

การใช้งานประจำวัน